FAQ

Nejčastější dotazy

Jedinou Vaší poviností je sjednat si smlouvu o sdružených službách dodávky energií s naší společností. Postup je individuální, ale nejlepší způsob je, že Vás, přímo v místě bydliště, navštíví náš obchodní zástupce, který má vždy u sebe všechny potřebné formuláře, ale hlavně je perfektně proškolen a schopen odpovědět na všechny Vaše Dotazy. Samotný proces změny dodavatele, včetně jednání se stávajícím dodavatelem či nahlášení změn u operátora trhu je zcela na nás. Nemusíte tedy dělat vůbec nic a vše zařídíme za Vás.

Ze zákona se za změnu dodavatele neplatí nic a vše je zcela zdarma. Není možné, aby si dodavatel účtoval jakékoli poplatky uvedené jako poplatky za změnu dodavatele.

Na tuto otázku není jednotná odpověď. Vše se řídí výpovědní lhůtou stávajícího dodavatele, což většinou bývají 3 měsíce. O postupu a datu připojení Vás budeme písemně informovat.

Nad celým trhem s elektřinou, tvorbou a dodržováním stanovených pravidel dohlíží státní organizace Energetický regulační úřad.

Distribuce (ČEZ, E.ON, PRE), která je majitelem elektroměru.

V tomto případě se nic nemění. Odečty měřidel bude i nadále zařizovat provozovadel distribuční soustavy, který nám pak předá informace z odečtu a my následně vystavíme vyúčtovací fakturu.

Možností je hned několik. Požadavek můžete zaslat písemně na naši korespondenční adresu nebo na email, či využít naši zákaznickou linku, kde Vám operátoři jistě vyjdou vstříc a vyřídí veškeré změny.

V dnešní době je tento problém docela častý. Není člověk, kterého by doma nenavštívil podomní prodejce a nelákal ho na nejlevnější ceny. Po důkladném prozkoumání však zjistíte, že nabídka není tak výhodná, jak Vám byla prezentována. Není však nic ztraceno, zákon totiž umožňuje odstoupit od smlouvy a to ve lhůtě do 5-ti dnů před zahájením dodávek od nového dodavatele. Nejlepší způsob je zaslat odstoupení písemně na korespondenční adresu dodavatele. Pro přesné znění výpovědi se obraťte na naše operátory, rádi Vám s tímto pomůžeme.